Svar från Nya Listan angående exploatering av Hököpinge

Här finns information och fakta kring exploatering i Hököpinge. Inlägg under denna rubrik er reglerad. Kontakta info@hokopinge.com om det fattas information som borde vara här.

Svar från Nya Listan angående exploatering av Hököpinge

Inläggav hokopinge_com » tis sep 07, 2010 12:38 pm

Tack för att vi fick deltaga i debatten avseende Vellinge kommuns nya planprogram för Hököpinge , söder om Bruksvägen.
Till de medlemmar av vägföreningen, som inte kunde närvara vid debattmötet, vill vi gärna framföra en del av våra synpunkter.

Nya Listan i Vellinge vill utveckla Vellinge kommun med fler bostäder, men nybyggnation måste ske i samförstånd med grannarna. Lagfästa regler för stadsplaneringen får inte brytas hur som helst. Den fortsatta utvecklingen av kommunen ska ske i samklang med miljön. Invånarnas åsikter väger tungt och kommunen ska lyssna på invånarna, mer än på enskilda exploatörers särintressen.
Nya Listan vill satsa på en långsiktigt hållbar utveckling, som tydligt tar hänsyn till kommunens unika natur- och kulturskatter.

I fördjupad Översiktsplan från 1991-12-11 ( laga kraft 1995-03-13) står det
att byn präglas av å ena sidan en tätt sammanhållen bebyggelse och å andra sidan av jordbrukslandskapets öppna ytor som går in mellan husen.
Sedd från omgivande vägar har byn en självklarhet i sin uppbyggnad med ett stort miljömässigt värde.
Bebyggelsen inom området kännetecknas av ett flertal mindre bebyggelsegrupper, samlade kring en gemensam gata, men omgivna av öppen ängs- eller åkermark. Grundidén även för den tillkommande bebyggelsen är att ”bo på landet” men i bymiljö. I stort skall befintliga och nya gator ha enkelsidig bebyggelse och minst en sida av tomterna skall ansluta till öppen mark.
I den nu gällande Översiktsplanen läser vi också att nybyggnation bör anpassas till bebyggelsemiljön och att bebyggelse söder om Bruksvägen bör bestå endast av småhus.

Trots att utbyggnaden enligt den befintliga Översiktsplanen från 1995 ännu inte är genomförd, har kommunen föreslagit en ny översiktsplan för området. Det nya förslaget strider mot lagfästa regler och är enligt vår uppfattning förkastligt.
Nya Listan förordar att utbyggnaden görs varsamt med hänsyn till miljö och närboende samt i samförstånd med grannarna. Det är rimligt att i första hand genomföra utbyggnaden söder om Bruksvägen, enligt Fördjupad Översiktsplan (1995).

Nya Listan anser inte att det bör ingå i vägföreningars ansvarsområde att återställa mark och vägar i samband med nybebyggelse. Vi anser att återställande av mark, vägar och byggnader samt utbyggnad av lokala vägar anpassade till exploateringen, bör regleras i avtal mellan byggentreprenören och kommunen. Det yttersta ansvaret för att avtalet fullföljs och att marken återställs bör vara kommunens.
Vad gäller planeringen av grönområden, lekplatser, idrottsplaner etc. anser vi att detta ska ske i samråd med närboende. Ansvaret för skötsel och underhåll av fritidsområden som närboende inte vill ha, ska inte kunna påtvingas vägföreningarna.

Ljunghusen 20100907

Anina Söderlund

Nya Listan i Vellinge
Bilagor
Nya Listans synpunkter på Hököpinge.doc
(26 KiB) Nerladdad 856 gånger
hokopinge_com
Site Admin
 
Inlägg: 31
Blev medlem: mån aug 30, 2010 10:10 pm

Återgå till Information kring exploatering i Hököpinge

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron